Billeder fra forskellige arrangementer. Klik på det enkelte billede.

Centerforeningen

Centerforeningen for Nyvangsparken er en støtteforening etableret 16. marts 2010 - med det formål, igennem forskellige tilpassede aktiviteter, at skabe        ” stjernestunder ” for beboere og daghjemsbrugere på Nyvangsparken.

Kom og vær med i et rart miljø og deltag i forskellige arrangementer til glæde og gavn for beboerne i Nyvangsparken 31—35.

Kontakt:

Carsten Nielsen på tlf. 59560234 eller email til cn@murer-cn.dk

Centerforeningens Konto i Sparekassen Sjælland kan benyttes med tydelig Navn - Adresse og mailadresse.

Reg:                          0516

Konto nummer:       0000285390

Beløb                        100,-Kr / Årligt

Beboerne

For de fleste af beboerne og daghjemsbrugerne på Nyvangsparken er det en umulighed at deltage i arrangementer i byen, derfor har det hidtil været personalet der har lavet forskellige arrangementer tilpasset netop disse beboere, så som musikoplevelser, udflugter o.l.

Af økonomiske og tidsmæssige årsager vil disse arrangementer fremadrettet blive meget begrænsede. I lighed med flere af kommunens andre plejecentre, vil der derfor være brug for en forening, der både økonomisk og praktisk kan stå for sådanne arrangementer.

Arrangementer

Ved arrangementerne vil der altid deltage plejepersonale, hvis der er beboere der har brug for hjælp til plejemæssige opgaver.

Som alle andre foreninger er der et kontingent for medlemskabet, det er fastsat til 100,00 kr om året pr. medlem, uanset om man er aktiv eller passiv medlem.

Centerforeningen støtter økonomisk de forskellige arrangementer i Nyvangsparken.

Se billeder fra de forskellige arrangementer 

Billeder

Den nye aktivitetsplan er nu tilgængelig.
Læs mere her
 
 
Carsten Nielsen  | Tlf.: 20334060 | cn@murer-cn.dk